ผลวิเคราะห์อุตสาหกรรมไทยมั่นใจศักยภาพแข่งขันรับอาเซียน (แนะนำ)

นายสมชาย หาญหิรัญ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผย ผลกระทบจากการเข้า สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในภาคอุตสาหกรรม ว่า จากการวิเคราะห์ถึงศักยภาพของประเทศไทย พบว่ามีจุดแข็งที่สำคัญได้แก่ 1. ประเทศไทยมีแรงงานที่มีทักษะฝีมือเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ 2. >>อ่านต่อที่นี่<<

แนวโน้มธุรกิจที่ไปได้ดี SMEs 8 กลุ่ม

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้มีการ คาดการณ์SMEsที่มีแนวโน้มดีในปี 2556  ได้แก่ 1. กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ จากการขยายตัวของการผลิตรถยนต์ ป้อนผู้สั่งจองในประเทศจากนโยบายรถคันแรก และตลาดในต่างประเทศเริ่มทยอยฟื้นตัว >>อ่านต่อที่นี่<<

จุดแข็ง-จุดอ่อน-เบื้องต้น ของประเทศต่างๆใน AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

1.ประเทศสิงคโปร์ จุดแข็ง • รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีสูงสุดของอาเซียน และติดอันดับ 15 ของโลก • การเมืองมีเสถียรภาพ • เป็นศูนย์กลางทางการเงินระหว่างประเทศ • แรงงานมีทักษะสูง • ชำนาญด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล และธุรกิจ • >>อ่านต่อที่นี่<<

AEC คืออะไร

AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติใน Asean 10 ประเทศ โดยมี ไทย, พม่า, ลาว, เวียดนาม, มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, กัมพูชา, บรูไน เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง >>อ่านต่อที่นี่<<

Category Archives: บทความ AEC สำคัญที่ควรอ่าน

GDP per capital เป็นจุดอ่อนในการจัดตั้ง AEC จริงหรือ

เมื่อเปรียบเทียบระหว่างประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในอาเซียนคือสิงคโปร์ที่คนมีรายได้เฉลี่ยประมาณปีละ 1.52 ล้านบาท กับประเทศที่ยากจนที่สุดในกลุ่มคือพม่าซึ่งประชาชนโดยเฉลี่ยมีรายได้เพียงประมาณ 24,000 บาทต่อปีเท่า หรือเทียบได้ว่าโดยเฉลี่ยแล้วคนสิงคโปร์รวยกว่าคนพม่าโดยเฉลี่ยประมาณ

ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศในอาเซียน

ค่าแรงเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อความสามารถในการแข่งขัน การเปรียบเทียบว่าตอนนี้ค่าแรงของประเทศไทยอยู่ในระดับไหนเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในอาเซียน ก็น่าจะช่วยให้เห็นภาพในระดับหนึ่ง ว่า ค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาทจะส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างไร การที่ค่าแรงของเราเกาะกลุ่มกับประเทศมาเลเซียและฟิลิปปินส์

รวมกันเราอยู่ แยกกันเราแย่… AEC Plus

ในช่วงที่ผ่านมา มีหลายๆ เหตุการณ์ในอาเซียน เช่น การเข้ามามีบทบาทเพิ่มขึ้นของรัฐบาลสหรัฐ (ซึ่งหลาย ๆ ด้านเชื่อว่าการเข้ามามีบทบาทนั้นค่อนข้างช้า แต่ดีกว่าไม่มา) มีการประชุมด้วยกัน หลายๆ ภาคส่วนของหลายๆ ประเทศ มีการลดการคว่ำบาตรของการทำธุรกรรมการเงินและการทำธุรกิจของบริษัทสัญชาติอเมริกันกับสหภาพเมียนมาร์

วิเคราะห์ SWOT ของประเทศไทย เมื่อจะเข้าสู่ AEC

คลิ๊กได้จากรูปภาพเพื่อดูภาพขนาดเต็มได้เลยครับ

SWOT thai AEC

การปรับตัวให้อยู่รอดในอุตสาหกรรมสิ่งทอ

นางสุทธินีย์ พู่ผกา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอคนใหม่ ให้สัมภาษณ์ ถึงภาพรวมอุตสาหกรรมในปีนี้ และในระยะ 3-5 ปีนับจากนี้ไปครึ่งแรกยังติดลบ โดยภาพรวมอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในช่วงครึ่งแรกของปี

ความสามารถในการแข่งขันของไทยในเวที ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

การจัดอันดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศต่างๆ 59 ประเทศทั่วโลกในปีนี้พบว่า ความสามารถการแข่งขันของประเทศไทยลดลงจากอันดับที่ 27 เมื่อปีที่แล้วและอันดับที่ 26 เมื่อปี2553 ลงมาอยู่ที่อันดับที่ 30 เนื่องจากไทยมีปัญหาการพัฒนาประเทศในหลายด้าน

Powered by WordPress | Designed by: theme for wordpress | Thanks to WordPress4Themes.com, Körkortsteori and