ผลวิเคราะห์อุตสาหกรรมไทยมั่นใจศักยภาพแข่งขันรับอาเซียน (แนะนำ)

นายสมชาย หาญหิรัญ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผย ผลกระทบจากการเข้า สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในภาคอุตสาหกรรม ว่า จากการวิเคราะห์ถึงศักยภาพของประเทศไทย พบว่ามีจุดแข็งที่สำคัญได้แก่ 1. ประเทศไทยมีแรงงานที่มีทักษะฝีมือเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ 2. >>อ่านต่อที่นี่<<

แนวโน้มธุรกิจที่ไปได้ดี SMEs 8 กลุ่ม

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้มีการ คาดการณ์SMEsที่มีแนวโน้มดีในปี 2556  ได้แก่ 1. กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ จากการขยายตัวของการผลิตรถยนต์ ป้อนผู้สั่งจองในประเทศจากนโยบายรถคันแรก และตลาดในต่างประเทศเริ่มทยอยฟื้นตัว >>อ่านต่อที่นี่<<

จุดแข็ง-จุดอ่อน-เบื้องต้น ของประเทศต่างๆใน AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

1.ประเทศสิงคโปร์ จุดแข็ง • รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีสูงสุดของอาเซียน และติดอันดับ 15 ของโลก • การเมืองมีเสถียรภาพ • เป็นศูนย์กลางทางการเงินระหว่างประเทศ • แรงงานมีทักษะสูง • ชำนาญด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล และธุรกิจ • >>อ่านต่อที่นี่<<

AEC คืออะไร

AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติใน Asean 10 ประเทศ โดยมี ไทย, พม่า, ลาว, เวียดนาม, มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, กัมพูชา, บรูไน เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง >>อ่านต่อที่นี่<<

10 ชาติอาเซียน การันตี ไม่ปิดกั้นการลงทุน

เมื่อเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ทั้ง 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนจะต้องอำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนจากประเทศสมาชิกที่ประสงค์จะเข้าไปลงทุน ลองมาเปรียบเทียบดูว่า แต่ละประเทศมีนโยบายสนับสนุนนักลงทุนจากต่างประเทศอย่างไรบ้าง

แนวโน้ม ประมง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนการย้ายฐานการผลิต

นางพจมาน วงศ์สง่า เจ้าหน้าที่อาวุโส สำนักงานเลขาธิการอาเซียน กล่าวในการเสวนาการทำประมงอย่างยั่งยืนและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในอาเซียน ว่า ตามแผนแม่บทของอาเซียนมีเป้าหมายที่จะสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้กับภูมิภาค

องค์กรไทยไม่รู้จริงเกี่ยวกับ AEC

แม้ว่าปี 2558 ซึ่งเป็นเวลาเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะใกล้เข้ามาทุกทีแต่ผลสำรวจของศูนย์วิจัย ออคิด สลิงชอท จำกัด กลับพบว่าองค์กรธุรกิจของไทย ส่วนใหญ่ยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องนี้สักเท่าไหร่นัก ซึ่งAECนั้นจะทำให้องค์กรไทย

การเตรียมความพร้อมทางด้านโลจิสติกส์ เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

เมื่อมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2558 ยุทธศาสตร์ด้านหนึ่งที่ประเทศไทยจะต้องให้ความสำคัญ คือ ยุทธศาสตร์ทางด้านการจัดการโลจิสติกส์โดยอาศัยภูมิศาสตร์ของประเทศไทยซึ่งมีพรมแดนติดต่อกับประเทศอาเซียน

ลำดับรายได้ของประชากรในกลุ่ม AEC

รายได้ประชากรของ สิงคโปร์ และบรูไนจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง สะท้อนถึงกำลังซื้อของผู้บริโภคในระดับสูง ทำให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่ของประเทศทั้งสอง นิยมบริโภคสินค้าที่มีตราสินค้าจากต่างประเทศ รวมทั้งสินค้าที่อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน

เอกชน โยกฐานผลิตไป มะริด-ทวาย หนีค่าจ้าง 300 บาท

ผลพวงจากการปรับค่าจ้าง 300 บาท ที่เริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา เริ่มเห็นเค้าลางวิกฤติแรงงานอีกระลอก เมื่อแรงงานไทยถูกนายจ้างลอยแพ กลายเป็นคนตกงานอย่างกะทันหัน ขณะที่ชายแดนประเทศไทย โดยเฉพาะฝั่งสหภาพเมียนมาร์หรือพม่า


Powered by ออกแบบเว็บไซต์.net | Designed by: theme for wordpress | Thanks to Tim McGraw Tour, Körkortsteori and Wicked Fort Lauderdale