ผลวิเคราะห์อุตสาหกรรมไทยมั่นใจศักยภาพแข่งขันรับอาเซียน (แนะนำ)

นายสมชาย หาญหิรัญ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผย ผลกระทบจากการเข้า สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในภาคอุตสาหกรรม ว่า จากการวิเคราะห์ถึงศักยภาพของประเทศไทย พบว่ามีจุดแข็งที่สำคัญได้แก่ 1. ประเทศไทยมีแรงงานที่มีทักษะฝีมือเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ 2. >>อ่านต่อที่นี่<<

แนวโน้มธุรกิจที่ไปได้ดี SMEs 8 กลุ่ม

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้มีการ คาดการณ์SMEsที่มีแนวโน้มดีในปี 2556  ได้แก่ 1. กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ จากการขยายตัวของการผลิตรถยนต์ ป้อนผู้สั่งจองในประเทศจากนโยบายรถคันแรก และตลาดในต่างประเทศเริ่มทยอยฟื้นตัว >>อ่านต่อที่นี่<<

จุดแข็ง-จุดอ่อน-เบื้องต้น ของประเทศต่างๆใน AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

1.ประเทศสิงคโปร์ จุดแข็ง • รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีสูงสุดของอาเซียน และติดอันดับ 15 ของโลก • การเมืองมีเสถียรภาพ • เป็นศูนย์กลางทางการเงินระหว่างประเทศ • แรงงานมีทักษะสูง • ชำนาญด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล และธุรกิจ • >>อ่านต่อที่นี่<<

AEC คืออะไร

AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติใน Asean 10 ประเทศ โดยมี ไทย, พม่า, ลาว, เวียดนาม, มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, กัมพูชา, บรูไน เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง >>อ่านต่อที่นี่<<

Tag Archives: บรูไน

จุดแข็งแต่ละประเทศในอาเซียน

เราจะมาดูจุดแข็งในแต่ละประเทศในกลุ่ม AEC นั้นว่ามีจุดแข็งอะไรบ้าง ที่เหมาะจะเข้าไปลงทุนเพื่อสร้างกำไรในแต่ ละประเทศย่อมต้องมีจุดแข็งที่แตกต่างกันออกไป โดยเราจะมาดูว่าในแต่ละประเทศว่ามีทรัพยากรและจุดเด่นอะไรกันบ้าง ประเทศกัมพูชา

ธงชาติประเทศบรูไน Brunei Darussalam (บรูไน ดารุสซาลาม)

ความเป็นมาของธงชาติประเทศบรูไน  ดารุสซาลาม (Brunei  Darussalam) ความเป็นมาของธงชาติประเทศบรูไน ดารุสซาลามนั้น   ถือได้ว่าประเทศบรูไน ดารุสซาลามเริ่มมีธงชาติเป็นของตนเองและถูกนำมาใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2502

สินค้าไทยที่มีศักยภาพในบรูไน

บรูไนเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีรายได้ต่อหัวสูงติดอันดับโลก โดยมีรายได้หลักจากการส่งออกพลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ซึ่งมีสัดส่วนสูงกว่าร้อยละ 90 ของการส่งออกทั้งหมดจากการวิเคราะห์ตลาดบรูไน

10 ชาติอาเซียน การันตี ไม่ปิดกั้นการลงทุน

เมื่อเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ทั้ง 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนจะต้องอำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนจากประเทศสมาชิกที่ประสงค์จะเข้าไปลงทุน ลองมาเปรียบเทียบดูว่า แต่ละประเทศมีนโยบายสนับสนุนนักลงทุนจากต่างประเทศอย่างไรบ้าง

ข้อมูลประเทศบรูไน เพื่อการลงทุน

ไทยและบรูไนเริ่มสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2527 ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่บรูไนได้รับเอกราชจากอังกฤษ หลังจากนั้นก็มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดเรื่อยมา โดยเฉพาะความสัมพันธ์ระดับพระราชวงศ์และระดับฝ่ายบริหาร ประเทศบรูไน

รู้จักอาเซียน: วิกฤตบรูไน

บรูไนกำลังจะต้องเผชิญหน้ากับวิกฤตใหญ่ของประเทศ เนื่องจากปริมาณน้ำมันและก๊าซที่เป็นรายได้หลัก 95% ของประเทศกำลังจะหมดลงในอีก 25 ปีข้างหน้า ตามการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ ดังที่ได้เกริ่นไว้จากคราวที่แล้ว วิกฤตขาดแคลนพลังงานในอนาคตของบรูไนยังทับซ้อนด้วยปัญหาโครงสร้างสังคมอันเนื่องมาจากระบอบการปกครองของประเทศ

Powered by WordPress | Designed by: theme for wordpress | Thanks to WordPress4Themes.com, Körkortsteori and