ผลวิเคราะห์อุตสาหกรรมไทยมั่นใจศักยภาพแข่งขันรับอาเซียน (แนะนำ)

นายสมชาย หาญหิรัญ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผย ผลกระทบจากการเข้า สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในภาคอุตสาหกรรม ว่า จากการวิเคราะห์ถึงศักยภาพของประเทศไทย พบว่ามีจุดแข็งที่สำคัญได้แก่ 1. ประเทศไทยมีแรงงานที่มีทักษะฝีมือเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ 2. >>อ่านต่อที่นี่<<

แนวโน้มธุรกิจที่ไปได้ดี SMEs 8 กลุ่ม

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้มีการ คาดการณ์SMEsที่มีแนวโน้มดีในปี 2556  ได้แก่ 1. กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ จากการขยายตัวของการผลิตรถยนต์ ป้อนผู้สั่งจองในประเทศจากนโยบายรถคันแรก และตลาดในต่างประเทศเริ่มทยอยฟื้นตัว >>อ่านต่อที่นี่<<

จุดแข็ง-จุดอ่อน-เบื้องต้น ของประเทศต่างๆใน AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

1.ประเทศสิงคโปร์ จุดแข็ง • รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีสูงสุดของอาเซียน และติดอันดับ 15 ของโลก • การเมืองมีเสถียรภาพ • เป็นศูนย์กลางทางการเงินระหว่างประเทศ • แรงงานมีทักษะสูง • ชำนาญด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล และธุรกิจ • >>อ่านต่อที่นี่<<

AEC คืออะไร

AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติใน Asean 10 ประเทศ โดยมี ไทย, พม่า, ลาว, เวียดนาม, มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, กัมพูชา, บรูไน เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง >>อ่านต่อที่นี่<<

Tag : ผลเสียAEC

AEC จุดเปลี่ยนประเทศไทยรอบ 2

รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ได้กล่าวในงานสัมมนา "AEC: จุดเปลี่ยนประเทศไทย" ว่า หลังสงครามเย็นสิ้นสุด 1989 เกิดจดเปลี่ยนไปทั่วโลก เพราะปัญหาเรื่องความมั่นคงจบไปแล้ว และการแข่งขันการค้าแบบจริงจังได้เริ่มขึ้น รัฐบาลไทยโดยคุณอานันท์

ผวาชาติอาเซียน งัดมาตรการกีดกัน ป้องตลาดรับAEC

นางกิริฎา เภาพิจิตร นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส ธนาคารโลก (เวิลด์แบงก์) เปิดเผยในการ สัมมนาเรื่อง "2012 Thailand Investment Environment: Miximizing the AEC Opportunity" จัดโดยคณะกรรมการร่วม 3 สถาบันภาคเอกชน (กกร.) ว่า ข้อตกลงที่เกี่ยวกับการเปิดเสรีทางการค้านั้นไม่น่ากังวลเท่าความสามารถของแต่ละประเทศ

หยุดหลอกตัวเองว่า “พร้อม” กับเวที AEC เสียที

ใกล้เข้ามาทุกขณะจิตแล้ว สำหรับการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) อย่างเต็มรูปแบบในปี 2558 ซึ่งจะทำให้ขอบเขตการค้าและการลงทุนเปิดกว้างขึ้นเป็น 10 ประเทศ จากขนาดตลาดในประเทศไทยที่มีประชากรเพียง

การเกิดขึ้นของAEC ไม่ได้เกิดจากเนื้อในความต้องการของชาวอาเซียน

การเกิดขึ้นของAEC ไม่ได้เกิดจากเนื้อในความต้องการของชาวอาเซียนที่จะสร้างลักษณะใหม่ของการอยู่ร่วมกันแต่อย่างใด หากแต่เป็นผลมาจากพลังของระบบเศรษฐกิจทุนนิยมเสรีนิยมใหม่ (Neo-liberalism) ที่ได้ขยายตัวครอบคลุมโลกมาหลายทศวรรษ ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมเสรีนิยมใหม่ต้องการจะปลดพันธกิจของรัฐที่มีต่อสังคมให้มากที่สุด

ใต้กระแสอาเซียน (ด้านด้อยของ AECและความเหลื่อมล้ำ)

การเกิดขึ้นของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นแรงผลักดันจากมหาอำนาจทางเศรษฐกิจและกลุ่มทุนภายในประเทศอาเซียนเพื่อที่จะสร้าง/ขยาย "ตลาด" ให้กว้างขวางมากขึ้น โดยที่ไม่ได้แยแสผลกระทบต่อผู้คนส่วนใหญ่ในกลุ่มประเทศอาเซียนแม้แต่น้อย

SMEs ระวัง! และธุรกิจหลักๆที่จะได้รับผลกระทบมากเมื่อเปิด AEC

เป็นที่ยอมรับทั่วไปว่า หนทางข้างหน้าสำหรับ SMEs ไทย จะเห็นหนทางที่ยากลำบากขึ้นแน่นอน เพราะแม้กระทั่งทุกวันนี้ปัญหาที่ SMEs ต้องเผชิญก็หนักหนาสาหัสอยู่ไม่น้อยแล้ว แต่ในอนาคตจะสาหัสสากรรจ์ขึ้นเพียงใดเมื่อไทยต้องเข้าสู่


Powered by ออกแบบเว็บไซต์.net | Designed by: theme for wordpress | Thanks to Tim McGraw Tour, Körkortsteori and Wicked Fort Lauderdale