ผลวิเคราะห์อุตสาหกรรมไทยมั่นใจศักยภาพแข่งขันรับอาเซียน (แนะนำ)

นายสมชาย หาญหิรัญ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผย ผลกระทบจากการเข้า สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในภาคอุตสาหกรรม ว่า จากการวิเคราะห์ถึงศักยภาพของประเทศไทย พบว่ามีจุดแข็งที่สำคัญได้แก่ 1. ประเทศไทยมีแรงงานที่มีทักษะฝีมือเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ 2. >>อ่านต่อที่นี่<<

แนวโน้มธุรกิจที่ไปได้ดี SMEs 8 กลุ่ม

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้มีการ คาดการณ์SMEsที่มีแนวโน้มดีในปี 2556  ได้แก่ 1. กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ จากการขยายตัวของการผลิตรถยนต์ ป้อนผู้สั่งจองในประเทศจากนโยบายรถคันแรก และตลาดในต่างประเทศเริ่มทยอยฟื้นตัว >>อ่านต่อที่นี่<<

จุดแข็ง-จุดอ่อน-เบื้องต้น ของประเทศต่างๆใน AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

1.ประเทศสิงคโปร์ จุดแข็ง • รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีสูงสุดของอาเซียน และติดอันดับ 15 ของโลก • การเมืองมีเสถียรภาพ • เป็นศูนย์กลางทางการเงินระหว่างประเทศ • แรงงานมีทักษะสูง • ชำนาญด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล และธุรกิจ • >>อ่านต่อที่นี่<<

AEC คืออะไร

AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติใน Asean 10 ประเทศ โดยมี ไทย, พม่า, ลาว, เวียดนาม, มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, กัมพูชา, บรูไน เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง >>อ่านต่อที่นี่<<

Tag : พม่า

เร่งโปรเจค อุโมงค์แม่สอด-ตาก หวังเปิดประตูสู่อาเซียน-ยุโรป

นายบรรพต ก่อเกียรติเจริญ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก เปิดเผยว่า นับถอยหลังเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในช่วงปลายปี 2558 แต่การพัฒนาอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ยังไม่มีความก้าวหน้า ทั้งโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด

อนาคตไทยเสี่ยง ค้าขายแพ้ เพื่อนบ้านกลุ่ม CLMV

นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 ถือเป็นตลาดเพื่อสร้างโอกาสส าหรับประเทศและธุรกิจที่มีความพร้อม โดยสิ่งที่น่าสนใจคือสมาชิกทั้ง 10 ประเทศมองว่าตัวเองเป็น

ธงชาติสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (The Republic of the Union of Myanmar)

ความเป็นมาของธงชาติสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  (The Republic of the Union of Myanmar) สำหรับธงชาติของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์ หรือ ประเทศพม่า ถือได้ว่ามีอีกประเทศหนึ่งที่มีการปรับเปลี่ยนและทำการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของธงชาติในช่วงหลากหลายยุค

เจาะตลาด CLMV ไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิด

การสัมมนา "CLMV ทิศทางการลงทุนใหม่ของแบรนด์ไทย" ที่จัดโดยหอการค้าไทยได้สะท้อนมุมมองนักธุรกิจชั้นนําของประเทศได้อย่างน่าสนใจ ธรรมศักดิ์จิตติมาพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรีนสปอต จํากัด เจ้าของสินค้านมถั่วเหลืองอันดับ1

ช่องลงทุนเพื่อนบ้านพม่า, อินโดนีเซีย, กัมพูชา เนื้อหอม

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากแนวโน้มการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (ทูตพาณิชย์) ในแต่ละประเทศ โดยเฉพาะประเทศเมียนมาร์ อินโดนีเซีย กัมพูชา

ข้อคิดจากอุตสาหกรรมเสื้อผ้าที่หงสาวดี ประเทศพม่า

ในการเก็บข้อมูลที่เมืองผาอัน (Hpa-An) ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐกะเหรียง แต่การไปที่ผาอันนั้น ต้องผ่านเมืองพะโค หรือที่คนไทยรู้จักดีในนามของ "หงสาวดี" ซึ่งมีโรงงานผลิตเสื้อผ้าของต่างประเทศมาลงทุน ในพะโคอยู่หลายโรง เขตพะโคมีประชากรจำนวน


Powered by ออกแบบเว็บไซต์.net | Designed by: theme for wordpress | Thanks to Tim McGraw Tour, Körkortsteori and Wicked Fort Lauderdale