Tag Archives: พยาบาล

เปิดเสรี สาธารณสุข เป็นอย่างไร?

เชื่อว่าหลายท่านคงทราบแล้วถึงเป้าหมายของไทยในการประกาศตัวเป็นศูนย์กลางบริการด้านสุขภาพนานาชาติ หรือเมดิคัล ฮับ แต่ยังกังวลว่าแพทย์ไทยของเราจะไหลออกไปทำงานนอกประเทศ ก่อนที่เราจะได้เป็นเมดิคัล ฮับ หรือเปล่า

วิชัย ทองแตง ชงโรดแมพ ชิงฮับ Health Care เอเชีย

วิชัย ทองแตง รองประธานกรรมการบริษัท กรุงเทพดุสิต เวชการ จำกัด (มหาชน) (BGH) หรือโรงพยาบาลกรุงเทพ กล่าวว่า นับถอยหลังสู่การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือAEC (AEC : ASEAN Economic Community) มองภาพความพร้อมธุรกิจเฮลธ์แคร์ในเมืองไทย ที่จะรับมือกับกองทุนต่างชาติ

จะเป็น ASEAN Medical Hub ได้ไทยต้องเข้าใจวิถีอิสลาม

หลายๆ ครั้ง เรามักจะได้รับฟังเหตุผลของการรวมตัวสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจภายใต้กรอบอาเซียน เพื่อตลาดขนาดใหญ่ ประชากรรวมกันกว่า 601 ล้านคน เกือบครึ่งหนึ่งนับถือศาสนาอิสลาม ดังนั้นเพื่อใช้ประโยชน์จาก AEC ให้ได้เต็มที่จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องสนใจศึกษาวัฒนธรรมอิสลามและนโยบายโลกมุสลิมให้มากยิ่งขึ้นครับ หลักปฏิบัติทางศาสนาอิสลามที่เรียกว่า

อาชีพหมอฟัน, พยาบาล จะมีต่างชาติมาทำงานในไทยมากขึ้น เมื่อเปิด AEC

เผยกลุ่มวิชาชีพแพทย์ พยาบาล สถาปนิก วิศวกร ไม่พร้อมเปิด AEC เหตุไม่เข้าใจ ไม่เห็นประโยชน์จากการเปิดเสรี และหวั่นถูกพยาบาล ทันตแพทย์ต่างชาติเข้ามาแย่งงานทำ นายอัทธ์ พิศาลวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ

มาตรฐานร่วมสำหรับวิชาชีพที่ทำงานได้ในประเทศ AEC (MRA)

การจัดทำข้อตกลงการยอมรับร่วม (Mutual Recognition Arrangements: MRA) ในสาขาบริการ เป็นพัฒนาการล่าสุดของความร่วมมือด้านการค้าบริการของอาเซียน โดย MRA หมายถึง การที่ผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองคุณสมบัติวิชาชีพโดยหน่วยงานที่มีอานาจในประเทศตน

Powered by WordPress | Designed by: theme for wordpress | Thanks to WordPress4Themes.com, Körkortsteori and