ผลวิเคราะห์อุตสาหกรรมไทยมั่นใจศักยภาพแข่งขันรับอาเซียน (แนะนำ)

นายสมชาย หาญหิรัญ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผย ผลกระทบจากการเข้า สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในภาคอุตสาหกรรม ว่า จากการวิเคราะห์ถึงศักยภาพของประเทศไทย พบว่ามีจุดแข็งที่สำคัญได้แก่ 1. ประเทศไทยมีแรงงานที่มีทักษะฝีมือเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ 2. >>อ่านต่อที่นี่<<

แนวโน้มธุรกิจที่ไปได้ดี SMEs 8 กลุ่ม

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้มีการ คาดการณ์SMEsที่มีแนวโน้มดีในปี 2556  ได้แก่ 1. กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ จากการขยายตัวของการผลิตรถยนต์ ป้อนผู้สั่งจองในประเทศจากนโยบายรถคันแรก และตลาดในต่างประเทศเริ่มทยอยฟื้นตัว >>อ่านต่อที่นี่<<

จุดแข็ง-จุดอ่อน-เบื้องต้น ของประเทศต่างๆใน AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

1.ประเทศสิงคโปร์ จุดแข็ง • รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีสูงสุดของอาเซียน และติดอันดับ 15 ของโลก • การเมืองมีเสถียรภาพ • เป็นศูนย์กลางทางการเงินระหว่างประเทศ • แรงงานมีทักษะสูง • ชำนาญด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล และธุรกิจ • >>อ่านต่อที่นี่<<

AEC คืออะไร

AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติใน Asean 10 ประเทศ โดยมี ไทย, พม่า, ลาว, เวียดนาม, มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, กัมพูชา, บรูไน เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง >>อ่านต่อที่นี่<<

Tag : เวียดนาม

อนาคตไทยเสี่ยง ค้าขายแพ้ เพื่อนบ้านกลุ่ม CLMV

นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 ถือเป็นตลาดเพื่อสร้างโอกาสส าหรับประเทศและธุรกิจที่มีความพร้อม โดยสิ่งที่น่าสนใจคือสมาชิกทั้ง 10 ประเทศมองว่าตัวเองเป็น

ธงชาติประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Socialist Republic of Vietnam)

  ความเป็นมาของธงชาติ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Socialist Republic of Vietnam) สำหรับธงชาติประเทศเวียดนามนั้น ได้มีปรากฏหลักฐานครั้งในประวัติศาสตร์โบราณ ในช่วง พ.ศ .2593วีรสตรีตระกูลจึงสองพี่น้องได้มีการใช้ธงสีเหลืองเป็นสัญลักษณ์ของการต่อต้านในการปกครองของจักรวรรดิ์ประเทศจีนในราชวงศ์ฮั่น

เจาะตลาด CLMV ไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิด

การสัมมนา "CLMV ทิศทางการลงทุนใหม่ของแบรนด์ไทย" ที่จัดโดยหอการค้าไทยได้สะท้อนมุมมองนักธุรกิจชั้นนําของประเทศได้อย่างน่าสนใจ ธรรมศักดิ์จิตติมาพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรีนสปอต จํากัด เจ้าของสินค้านมถั่วเหลืองอันดับ1

AEC กำลังซื้อพุ่งปลื้มของคุณภาพดี สินค้าไอที-อาหารสำเร็จรูปมาแรง

นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยถึงพฤติกรรมผู้บริโภคใน 4 ประเทศอาเซียนได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนามและเมียนมาร์ เพื่อเตรียมรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปลายปี 2558 พบว่าความต้องการของผู้บริโภคชาวอินโดนีเซียมีมากขึ้น

อุตสาหกรรมอาหาร เมื่อก้าวสู่ AEC

อุตสาหกรรมอาหาร เป็นอุตสาหกรรมที่โดดเด่น ปี 2011 มีการขยายตัวก้าวกระโดดถึง 20% ซึ่งนับว่าอยู่ในระดับสูง เมื่อเทียบการส่งออกรวมขยายตัวในระดับ 15.9% โดยปีหนึ่งประเทศไทยส่งออกอาหารกว่า 33 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 32 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

10 ชาติอาเซียน การันตี ไม่ปิดกั้นการลงทุน

เมื่อเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ทั้ง 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนจะต้องอำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนจากประเทศสมาชิกที่ประสงค์จะเข้าไปลงทุน ลองมาเปรียบเทียบดูว่า แต่ละประเทศมีนโยบายสนับสนุนนักลงทุนจากต่างประเทศอย่างไรบ้าง


Powered by ออกแบบเว็บไซต์.net | Designed by: theme for wordpress | Thanks to Tim McGraw Tour, Körkortsteori and Wicked Fort Lauderdale