Tag Archives: sme

กูรูที่ปรึกษาสอบบัญชีชี้ AEC บีบผู้ประกอบการขนาดกลาง-เล็ก ควบรวม

ผู้เชี่ยวชาญธุรกิจปรึกษาตรวจสอบบัญชีชี้อาเซียนเป็นAECปีนี้กดดันผู้เล่นขนาดกลางถึงเล็กต้องปรับตัวเพิ่มขนาดสร้างขีดแข่งขัน ให้สามารถขยายงานบริการลูกค้าให้มากขึ้น สนองตอบความต้องการเชิงกลยุทธ์ให้ลูกค้าเข้าถึงตลาดชาติสมาชิกอื่น

ประเด็นเร่งด่วนในการพัฒนา ASEAN SMEs

วิสาหกิจขนาดกลางและย่อม (Small and Medium Enterprises: SMEs) เป็นกลุ่มธุรกิจ ที่สำคัญของระบบเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน เนื่องจากเป็นกลไกหลักที่สนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมและการเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมถึงเป็นแหล่งจ้างงานและการส่งออกที่สำคัญของระบบเศรษฐกิจเหล่านี้

เปิดยุทธศาสตร์ กรมส่งเสิรมอุตสาหกรรม นำSMEs ไทยบุกอาเซียน

ผ่านไปเกือบครึ่งปีแล้ว ที่ประเทศไทยประกาศใช้นโยบายค่าแรง 300 บาท ซึ่งจากการสำรวจSMEsไทยจำนวน 3 ล้านราย ยังเผชิญปัญหาสารพัดด้านไม่หยุดหย่อน ทั้งเรื่องการส่งออกหดตัวที่มีผลจากตลาดหลัก คือ สหรัฐ ยุโรป ญี่ปุ่น ประสบภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและวิกฤตจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น

SMEs มอง AECกระทบบวก

ธุรกิจขนาดกลางและย่อม หรือSMEs ถูกมองว่าเป็นภาคธุรกิจที่มีข้อมูลเกี่ยวกับAEC น้อยที่สุด จะมีการปรับตัวทางธุรกิจช้าสุด และได้รับผลกระทบสูงสุด แต่ข้อมูลจากบทวิเคราะห์ของธนาคารไทยพาณิชย์ โดย Economic Intelligence Center กลับให้ผลลัพธ์ออกมาตรงกับความเข้าใจของสังคมไทยเพียงบางส่วน บทวิเคราะห์ของธนาคารไทยพาณิชย์

จี้SMEsไทยกำจัดจุดอ่อน ปั้นจุดเด่นปูทางศูนย์กลางของอาเซียน

"การเตรียมความพร้อมของSMEsไทยเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ยังมีปัญหาและอุปสรรคอีกมาก ซึ่งจากข้อมูลของธนาคารโลกที่สำรวจปัญหาของSMEsทั่วโลกพบว่า SMEsไทยมีปัญหาเรื่องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเนื่องจากถูกจัดอันดับการเข้าถึงแหล่งเงินทุนอยู่ในอันดับที่

แนวโน้มธุรกิจที่ไปได้ดี SMEs 8 กลุ่ม

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้มีการ คาดการณ์SMEsที่มีแนวโน้มดีในปี 2556  ได้แก่ 1. กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ จากการขยายตัวของการผลิตรถยนต์ ป้อนผู้สั่งจองในประเทศจากนโยบายรถคันแรก และตลาดในต่างประเทศเริ่มทยอยฟื้นตัว

Powered by WordPress | Designed by: theme for wordpress | Thanks to WordPress4Themes.com, Körkortsteori and